ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Náplní tohoto oboru je diagnostika a léčba onemocnění zubu a kořenového hrotu. Léčba zubního kazu zahrnuje kromě dokonalého odstranění zubního ložiska rovněž jeho řádné překrytí. Na kazy postihující přední úseky chrupu nebo kazy krčkové, jsou dnes kladeny vysoké nároky a to převážně z estetického hlediska.

Naše stomatologická praxe nabízí jak výplně fotokompozitní tak i amalgámové.

PROTETICKÁ STOMATOLOGIE

Cílem stomatologické protetiky je rehabilitace žvýkacího aparátu nahrazením ztrát zubů, k nímž dojde během pacientova života.

Náhrady zubů mohou být buď fixní – korunky (tuto náhradu volíme tehdy, je-li postižený zub natolik poškozen, že jej již nelze ošetřit výplní) a můstky (zubní náhrada trvale ukotvena pomocí korunek na obroušených pacientových zubech) nebo snímací (tuto náhradu volíme tehdy, když již nelte zajistit zhotovení pro pacienta komfortnější a estetičtější fixní náhradu. Nabízíme CAD/CAM řešení.

IMPLANTOLOGIE
V implantologii je důležité vždy vše, přičemž o úspěchu implantačního systému rozhoduje ten nejslabší článek celého implantoprotetického procesu. V dnešní době máme již více znalostí než před 25 lety, kdy pro nás bylo nejdůležitější především zavedení implantátu.
Tvar implantátů, biomimetika a aktivní povrch jsou pouze základ, na němž jsme vybudovali mnohem více. Od ostatních nás odlišuje především široká nabídka co do množství protetických řešení a také přizpůsobení výběru produktu v závislosti na situaci pacienta a nikoliv naopak.
Implantáty Osstem jsou na českém trhu téměř 10 let, během nichž potvrdily svoji účinnost, živnotnost a funkčnost protetických řešení a zároveň si získaly důvěru mnoha lékářů a pacientů.
CHIRURGIE

Naše stomatologická praxe nabízí v tomto oboru širokou škálu zákroků, z nichž uvádíme jen ty nejdůležitější:

Jednoduchá extrakce – přistupujeme k ní jen v tom nejkrajnějším případě u zubů, které již nelze jinak přeléčit nebo u zubů postižených vysokým stupněm paradontozy.

Komplikovaná extrakce – vytažení neprořezaných nebo částěčně prořezaných zubů. Převážně se jedná o „zuby moudrosti“ a u mladých pacientů o nadpočetné zuby.

Resekce kořenového hrotu – k tomuto zákroku přistupujeme tehdy, jestliže je ještě nějaká naděje na zachování zubu. Před tímto zákrokem musíme vždy zub zbavit vitality a řádně endodonticky ošetřit.

Implantologie – jedná se o zavedení zubního implantátu do kosti. Tato metoda je podrobně popsána v samostatné kapitole implantologie.