PROTETICKÁ STOMATOLOGIE

Cílem stomatologické protetiky je rehabilitace žvýkacího aparátu nahrazením ztrát zubů, k nímž dojde během pacientova života.

Náhrady zubů mohou být buď fixní – korunky (tuto náhradu volíme tehdy, je-li postižený zub natolik poškozen, že jej již nelze ošetřit výplní) a můstky (zubní náhrada trvale ukotvena pomocí korunek na obroušených pacientových zubech) nebo snímací (tuto náhradu volíme tehdy, když již nelte zajistit zhotovení pro pacienta komfortnější a estetičtější fixní náhradu.