CHIRURGIE

Naše stomatologická praxe nabízí v tomto oboru širokou škálu zákroků, z nichž uvádíme jen ty nejdůležitější:

Jednoduchá extrakce – přistupujeme k ní jen v tom nejkrajnějším případě u zubů, které již nelze jinak přeléčit nebo u zubů postižených vysokým stupněm paradontozy.

Komplikovaná extrakce – vytažení neprořezaných nebo částěčně prořezaných zubů. Převážně se jedná o „zuby moudrosti“ a u mladých pacientů o nadpočetné zuby.

Resekce kořenového hrotu – k tomuto zákroku přistupujeme tehdy, jestliže je ještě nějaká naděje na zachování zubu. Před tímto zákrokem musíme vždy zub zbavit vitality a řádně endodonticky ošetřit.

Implantologie – jedná se o zavedení zubního implantátu do kosti. Tato metoda je podrobně popsána v samostatné kapitole implantologie.